Терра Премиум е кредит за физически лица. Услугата е много бърза, удобна и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит след като Вие представите задължително необходимите документи.

Основните характеристики на кредита Терра Премиум са:

  • Равни месечни погасителни вноски;
  • Размер на отпусканите суми – от 500 до 3000 лв;
  • За суми над 1000 лв изискваме авалист (солидарен длъжник);
  • Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра Премиум са: от 1 до 12 месеца.
  • Четири предходни приключени кредити без закъснение (или с общо закъснение до 30 дни)