• МСП съгласно Закона за МСП и Препоръка на ЕК 2003/361/ЕС.;
  • С приоритет са стартиращи предприятия и предприятия, инвестиращи в „Проекти със социално въздействие“;
  • Размер: 10 000 до 292 999 лв.;
  • Валута: BGN;
  • Срок: до 10 години, но не по късно от по-късно от приключването на договора между Терра Кредит и ББР;
  • Обезпечение: вещни обезпечения до 50% от разрешения размер на кредита;
  • При финансиране на „Проекти със социално въздействие“ вещните обезпечения са до 40 % от разрешения размер;
  • Освен вещни обезпечения, се приемат и други обезпечения, определени по правилата на „Терра Кредит“ ;
  • До 3 месечен Euribor + 5.7 % по редовна главница ;
  • ГПР:  макс. до 11.5%.