Терра Бизнес е кредит за физически лица. Услугата е много бърза, удобна и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит след като Вие представите задължително необходимите документи.

Основните характеристики на кредита Терра Бизнес са:

  • Равни месечни погасителни вноски;
  • Размер на отпусканите суми – от 2000 до 100 000 лв;
  • Задължително е обезпечение по кредита;
  • Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра Бизнес са: от 3 до 24 месеца;
  • Възможна ипотека.

Кандидатствай