Терра 30 е кредит ориентиран към физически лица, които получават доходите си на месечна база. Услугата е много бърза и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит.

Основните характеристики на кредита са:

  • Равни месечни погасителни вноски;
  • Размер на отпусканите суми – от 100 до 3000 лв;
  • За суми над 1000 лв изискваме авалист (солидарен длъжник);
  • Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра 30 са 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 10 , 11 и 12 месеца.