• Дата на първа регистрация на автомобила за лизинг – до 10 години.
 • Стойност на автомобила минимум 10 000 лева.
 • Авансова вноска минимум 30%.
 • Брой месечни лизингови вноски – 6 до 60 месеца.
 • Годишно оскъпяване – 10 до 15%.
 • Други първоначални разходи:
  • застраховка каско – 1-ва вноска /каското е разсрочено на 4-ри равни вноски през 3 месеца./;
  • оглед на автомобила;
  • регистрация в КАТ;
  • данък МПС;
  • гражданска отговорност – /еднократно/;
  • еко такса /за нов внос автомобили/;
  • такса управление – 2%; /еднократно/;
  • нотариална такса;
  • годишна такса обслужване;
  • пълномощно за управление на МПС.
 • Потвърждение за финансиране до 2 работни дни.

Необходими документи за сключване на лизингов договор:

Физически лица

 • Лична карта /копие/
 • Свидетелство за управление на МПС/копие/
 • Искане за лизинг за физически лица; Въпросник; Декларация съгласие; Декларация произход на средства.

Юридически лица

 • Лична карта на представляващия фирмата
 • Искане за лизинг за юридически лица; Декларция сългасие; Декларация произход на средства.
 • Копие оттекущи и годишни финансови отчети /ОПР баланс/.