Какво е Терра Кредит?

„Терра Кредит“ ЕООД е небанкова финансова институция, специализирана в отпускане на бързи потребителски кредити, които са лесно достъпни за всички хора. Терра Кредит предлага основно малък, необезпечен, потребителски заем (между 100 – 2000 лева) за период от 10 до 52 седмици или от 1 до 24 месеца в зависимост от кредитния продукт. Заемът се изплаща посредством предварително договорени, фиксирани вноски всяка седмица или месец според погасителен план. Компанията не начислява никакви други допълнителни такси или комисионни, освен предвидените по договор.

Защо личните финансови съветници събират толкова информация за кандидатите за кредит?

„Терра Кредит“ ЕООД предлага и кредит без поръчителство и без ипотека. Решение за отпускане на кредита се взима само на база на предоставената от клиента информация. Колкото повече информация е подадена, по-точна и ясна е тя, толкова по-лесно и по-бързо нашите софтуерни продукти и Кредитни Инспектори ще могат да преценят оптималния вариант за всеки клиент и това ще увеличи вероятността да Ви бъде отпусната желаната сума.

Какво става със събраната информация?

„Терра Кредит“ ЕООД е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Компанията стриктно спазва изискванията на този закон. Ние не използваме получената информация за никакви други цели, освен за взимане на решение за отпускане или не на исканите кредити. Нашите служители са дискретни и ценят желанието и правото на Клиентите ни за конфиденциалност и стриктно опазване на всички данни, получени в процеса на кандидатстване.

Мога ли да кандидатствам за кредит отново, ако при предходно кандидатстване получа отказ?

Да, Вие можете да кандидатствате за кредит неограничен брой пъти. За да кандидатствате отново след отказ трябва да се е променило нещо във Вашия икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв Ваш разход, да имате допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).

Как да разбера дали съм одобрен за кредит от Терра Кредит?

Отговорите на молбите за заем се получават до час, в офиса, в който сте подали искане. Нашите кредитни консултанти ще Ви съобщят нашето становище.

Как да кандидатствам?

Можете да подадете документите си във всеки един от офисите на Терра Кредит в цялата страна или да си организирате среща с наш мобилен кредитен консултант в удобно за Вас време и в удобен за Вас час. Всички необходими данни ще бъдат попълнени от нашите кредитни консултанти за вас. Те могат на място да изчислят погасителната вноска на желания от вас кредит, както и максималният размер на финансирането, което може да ви бъде отпуснато. Кредитните консултанти, които продават нашите кредити, ще Ви предложат най-подходящия кредит и схема за погасяване, съобразно Вашите нужди. За тези услуги и за разрешения Ви кредит, Вие не дължите други комисионни освен обявените от Терра Кредит и вписани във Вашия договор за кредит.

Ако подадената от Вас информация е коректна и вярна, ще получите отговор до час след Вашето кандидатстване.

Такси и комисионни

За целия процес на кредитиране – кандидатстване, одобрение, погасяване, предсрочно погасяване и т.н. не се дължат никакви такси.

Какви са условията, за да получа отстъпка?

Всеки пети кредит може да получите с преференциална отстъпка (продукт „Терра Премиум“) при условие, че предходните четири кредита в Терра Кредит са без закъснение (или с общо закъснение до 30 дни).

Къде мога да заплатя погасителната си вноска?

Възможност за плащане на погасителна вноска по кредит имате в офиса на Терра Кредит, от който е отпуснат. При невъзможност да посетите нашия офис, то трябва да се обадите на 0700 17 787, откъдето трябва да получите помощ за осъществяване на плащането по Вашата вноска по най-лесния за Вас начин.

Във Вашия погасителен план е посочена точната дата, до която трябва да е пристигнало вашето плащане. Ако това е неработен ден, то вноската трябва да бъде получена в предходния работен ден. Ако друго лице внася вашата погасителна вноска важно е да знае номера на Договора, за който се отнася плащането или ЕГН на кредитополучателя.
Ако друго лице внася вашата погасителна вноска важно е да знае номера на Договора, за който се отнася плащането или ЕГН на кредитополучателя.

Има опция за плащане на вноските по Вашия кредит по банков път – Банка ДСК IBAN – BG90STSA93000020200078ТЕРРА КРЕДИТ ЕООД. Задължително в основанието за превода, трябва да упоменете вашето ЕГН и номера на кредита, по който внасяте.

Как мога да получа справка относно моя кредит, отпуснат от Терра Кредит?

Информация за вашите кредити, отпуснати от Терра Кредит може да получите на тел. 0700 17 787 или в регионалния офис, от който е отпуснат. Ако имате нужда от удостоверение, че кредитът Ви е погасен, можете да позвъните на същия телефон. Удостоверението е безлплатно.

Как да погася предсрочно кредита си, отпуснат от Терра Кредит?

По всяко време можете да погасите предсрочно целия размер на кредита без да дължите каквито и да било лихви или такси, освен дължимите до момента главница и лихва (и евентуално неустойка по чл.5 ал.2 от договора).

Можете да погасите предсрочно кредита си като попълните Искане за предсрочно погасяване на кредит в офиса, от който е отпуснат. Това е напълно безплатно и Вие погасявате само размера на дължимата към момента сума по кредита. Без такса за предсрочно погасяване на кредита!