Промоции


Кандидатствай за автомобилен лизинг


 • Дата на първа регистрация на автомобила на лизинг - до 7 години /при приключване на лизинга./
 • Стойност на автомобила над 8000лв.
 • Авансова вноска - от 30%.
 • Брой месечни лизингови вноски - 6 до 24 месеца.
 • Годишно оскъпяване - от 15% до 20% в зависимост от годината на производство на МПС.
 • Други първоначални разходи:

  - застраховка каско - 1-ва вноска /Каското е разсрочено на 4-ри равни вноски през 3 месеца./
  - маркировка на автомобила
  - регистрация в КАТ
  - такса обработка на документи 2,5% /еднократно/
  - данък МПС
  - гражданска отговорност - /еднократно/
  - еко такса
  - финансов риск 2%
  - нотариална такса
  - пълномощно за управление на МПС
 • Потвърждение за финансиране до три работни дни.

Необходими документи за сключване на лизингов договор:

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Лична карта / за собственици на фирми - актуално състояние на фирмата
Свидетелство за управление на МПС
Анкетна карта по образец
Трудов договор и служебна бележка за доходи
Един гарант по договора /лична карта/
Искане за лизинг - изтегли
 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Съдебно решение за регистрация на фирмата
Лична карта на представляващия фирмата
Баланс и отчет за приходи и разходи за предходните 2 години + настоящата
Анкетна карта по образец
Един гарант по договора /лична карта/
Искане за лизинг - изтегли


За да кандидатствате за автомобилен лизинг е необходимо да си изтеглите съответната бланка /искане за лизинг/, в зависимост от това дали сте физическо или юридическо лице, да я попълните и да ни я изпратите на leasing@terracredit.com или по факс: 02 9896656.