„Терра КОСМЕ+“ – за вашият малък и среден бизнес

Нужни са ви средства за да разширите Вашият бизнес? Това вече е възможно при нас!

Терра Кредит ЕООД и Българска Банка за Развитие АД подписаха договор за индиректно финансиране на малки и средни предприятия – МСП, по програмата КОСМЕ+.

Програмата КОСМЕ+ е продукт разработен от ББР за индиректно финансиране на МСП по програмата COSME на Европейския инвестиционен фонд, ползващ подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции.

  • МСП съгласно Закона за МСП и Препоръка на ЕК 2003/361/ЕС.;
  • С приоритет са стартиращи предприятия и предприятия, инвестиращи в „Проекти със социално въздействие“;
  • Размер: 10 000 до 292 999 лв.;
  • Валута: BGN;
  • Срок: до 10 години, но не по късно от по-късно от приключването на договора между Терра Кредит и ББР;
  • Обезпечение: вещни обезпечения до 50% от разрешения размер на кредита;
  • При финансиране на „Проекти със социално въздействие“ вещните обезпечения са до 40 % от разрешения размер;
  • Освен вещни обезпечения, се приемат и други обезпечения, определени по правилата на „Терра Кредит“ ;
  •  До 3 месечен Euribor + 5.7 % по редовна главница ;
  • ГПР:  макс. до 11.5%.

За повече информация: 0700 17 787