За „Терра Кредит“ ЕООД

„Терра Кредит“ ЕООД („Терра Кредит“) е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Повече за нас

Нашите предложения

Новини

No results found in this location. Please try again.

Виж всички офиси